string(1) "9" document.write("
 • 1危险的“0号胶囊”
 • 2防控近视需要“跳起来摘苹果”
 • 3ICH将如何影响中国制药
 • 4化解医疗纠纷迎来完整攻略
 • 5推动新时代中医药振兴发展
 • 6医疗服务:从捉襟见肘到张弛有度
 • 7卫生技术评估:而立之年的喜与忧
 • 8改善医疗服务紧跟健康中国节拍
 • 9注定避不开的“互联网+医疗健康”
 • 10合成生物学研究新时代到来了
 • ")