document.write("
 • 1金钱草化结石
 • 2按摩四个穴位养肺阴
 • 3养护心脏 推荐几种单味药
 • 4耳穴压豆功效多
 • 5妙用单味中药降血压
 • 6当归补血汤配伍药效被证实
 • 7迎端午 话雄黄及雄黄酒文化
 • 8女性常揉三阴交穴有5大好处 这个“不老穴”就在腿上
 • 9马兜铃酸中毒事件引发的思考
 • 10耳穴压豆治失眠和高血压
 • ")